Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

škrobár/škrobárka

Description

Code

8160.51

Description

Škrobári používajú zariadenia na získavanie škrobu zo surovín, ako sú kukurica, zemiaky, ryža, tapioka, pšenica atď.

Alternatívne označenie

pracovníčka v škrobárstve

pracovník v škrobárstve

výrobkyňa škrobu

škrobár

škrobárka

výrobca škrobu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept