Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

učiteľ/učiteľka osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Description

Code

2352.1

Description

Učitelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pracujú s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými osobami s mentálnym alebo telesným postihnutím. Využívajú celý rad špecializovaných koncepcií, stratégií a nástrojov na optimalizáciu komunikácie, mobility, autonómie a sociálnej integrácie študentov. Vyberajú vyučovacie metódy a podporné zdroje, ktoré umožňujú jednotlivým študujúcim maximalizovať svoj potenciál pre nezávislý život.

Alternatívne označenie

učiteľka osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept