Skip to main content

Show filters

Hide filters

veterinárny technik/veterinárna technička

Description

Code

3240.2

Description

Veterinárni technici poskytujú technickú a administratívnu podporu veterinárnemu lekárovi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

veterinárna asistentka

veterinárna laborantka

veterinárna pomocníčka

veterinárna technička

veterinárny asistent

veterinárny laborant

veterinárny pomocník

veterinárny technik

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept