Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

správca systému IT/správkyňa systému IT

Description

Code

2522.1

Description

Správcovia systému IT zodpovedajú za údržbu, konfiguráciu a spoľahlivé fungovanie počítačových a sieťových systémov, serverov, pracovných staníc a periférnych zariadení. Môžu zaobstarávať, inštalovať alebo inovovať počítačové komponenty a softvér, automatizovať rutinné úlohy, písať počítačové programy, riešiť problémy, školiť zamestnancov a dohliadať na nich a poskytovať technickú podporu. Zabezpečujú optimálnu integritu, bezpečnosť, zálohovanie a výkonnosť systému.

Scope note

Excludes people performing managerial activities. Includes people performing inventory activities.

Alternatívne označenie

admin

administrátorka systému IT

administrátor systému IT

podniková administrátorka

podnikový administrátor

správca IKT

správca serveru

správca siete

správca systému IT

správkyňa IKT

správkyňa serveru

správkyňa siete

správkyňa systému IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept