Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

energetický manažér/energetická manažérka

Description

Code

1349.12

Description

Energetickí manažéri koordinujú využívanie energie v organizácii a ich cieľom je implementovať politiky zamerané na zvýšenie udržateľnosti a minimalizáciu nákladov a vplyvu na životné prostredie. Monitorujú energetickú náročnosť a využitie, rozvíjajú stratégie zlepšovania a vyhľadávajú najvhodnejšie zdroje energie z hľadiska potrieb organizácie.

Alternatívne označenie

energetická manažérka

energetický manažér

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept