Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka dozoru nad vrtnými zariadeniami

Description

Code

7215.3

Description

Pracovníci dozoru nad vrtnými zariadeniami vykonávajú dohľad nad zdvíhacími operáciami. Riadia a koordinujú zamestnancov, ktorí obsluhujú zdvíhacie a lanovkové zariadenia. Organizujú každodenné pracovné činnosti.

Alternatívne označenie

pracovníčka dozoru nad vrtnými zariadeniami

pracovník dozoru nad vrtnými zariadeniami

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept