Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

špecialista na alternatívne palivá/špecialistka na alternatívne palivá

Description

Code

2149.9.1

Description

Špecialisti na alternatívne palivá navrhujú a vyvíjajú elektrické systémy, elektrické zariadenia, komponenty, motory a zariadenia, ktoré nahrádzajú používanie konvenčných fosílnych palív ako hlavného zdroja energie na pohon a výrobu elektrickej energie funkciou využívania energie z obnoviteľných zdrojov a nefosílnych palív. Snažia sa optimalizovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a znižovať výrobné náklady a vplyv na životné prostredie. Medzi používané alternatívne palivá patria najmä skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG), bionafta, bioalkohol, ako aj elektrická energia (t. j. batérie a palivové články), vodík a palivá vyrobené z biomasy.

Alternatívne označenie

inžinierka palivových článkov

inžinier palivových článkov

vodíkový inžinier

vodíkový inžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept