Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

psychoterapeut/psychoterapeutka

Description

Code

2634.2.4

Description

Psychoterapeuti pomáhajú prijímateľom zdravotnej starostlivosti s rôznymi stupňami psychických, psychosociálnych alebo psychosomatických porúch správania a patogénnych stavov a liečia ich pomocou psychoterapeutických metód. Podporujú osobný rozvoj a duševnú pohodu a poskytujú poradenstvo v oblasti zlepšovania vzťahov, schopností a techník riešenia problémov. Používajú vedecky podložené psychoterapeutické metódy ako behaviorálna terapia, existenciálna analýza a logoterapia, psychoanalýza alebo systémová rodinná terapia s cieľom pomôcť pacientom pri ich vývoji a pomôcť im hľadať vhodné riešenia ich problémov. Psychoterapeuti nemusia mať akademické tituly z psychológie ani lekársku kvalifikáciu v oblasti psychiatrie. Ide o povolanie, ktoré je nezávislé od psychológie, psychiatrie a poradenstva.

Alternatívne označenie

psychoterapeut

psychoterapeutka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept