Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dispečer/dispečerka riadiaceho centra v chemickej prevádzke

Description

Code

3133.1.3

Description

Dispečeri riadiaceho centra v chemickej prevádzke počas svojej zmeny monitorujú a kontrolujú systémy výroby na diaľku, pričom ohlasujú všetky anomálie a incidenty pomocou požadovaných systémov. Obsluhujú riadiace panely v kontrolnej miestnosti a zabezpečujú bezpečnosť pracovníkov vo výrobe a výrobných zariadení.

Alternatívne označenie

dispečerka riadiaceho centra v chemickej prevádzke

dispečer riadiaceho centra v chemickej prevádzke

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept