Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dispečer/dispečerka jadrovej elektrárne

Description

Code

3131.3.6

Description

Dispečeri jadrovej elektrárne priamo kontrolujú jadrové reaktory z ovládacích panelov a nesú výlučnú zodpovednosť za zmeny reaktivity reaktora. Spúšťajú operácie a reagujú na zmeny stavu, ako sú nehody a kritické udalosti. Monitorujú parametre a zabezpečujú súlad s bezpečnostnými predpismi.

Alternatívne označenie

dispečer jadrovej elektrárne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept