Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

manažér/manažérka získavania zdrojov

Description

Code

2432.3

Description

Manažéri získavania zdrojov sú zodpovední za získavanie finančných prostriedkov v mene organizácií, pričom často ide o neziskové organizácie, ako sú charity. Okrem toho spravujú získané finančné zdroje a vypracúvajú programy na ich využívanie. Plnia rôzne úlohy s cieľom získať finančné prostriedky, ako napríklad rozvoj podnikových partnerstiev, koordinácia kampaní na doručovanie reklamných adresovaných zásielok, organizácia osôb získavajúcich zdroje, kontaktovanie darcov alebo sponzorov a zaisťovanie príjmu z grantov od trustov, nadácií a iných štatutárnych orgánov.

Alternatívne označenie

fundraisingová manažérka

fundraisingový manažér

manažér fundraisingu

manažérka fundraisingu

manažérka získavania zdrojov

manažér získavania zdrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept