Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka získavania zdrojov

Description

Code

2432.3

Description

Manažéri získavania zdrojov sú zodpovední za získavanie finančných prostriedkov v mene organizácií, pričom často ide o neziskové organizácie, ako sú charity. Okrem toho spravujú získané finančné zdroje a vypracúvajú programy na ich využívanie. Plnia rôzne úlohy s cieľom získať finančné prostriedky, ako napríklad rozvoj podnikových partnerstiev, koordinácia kampaní na doručovanie reklamných adresovaných zásielok, organizácia osôb získavajúcich zdroje, kontaktovanie darcov alebo sponzorov a zaisťovanie príjmu z grantov od trustov, nadácií a iných štatutárnych orgánov.

Alternatívne označenie

manažér fundraisingu

manažérka získavania zdrojov

manažér získavania zdrojov

manažérka fundraisingu

fundraisingový manažér

fundraisingová manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept