Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér zoštíhľovania/ manažérka zoštíhľovania

Description

Code

2421.4

Description

Manažéri zoštíhľovania plánujú a riadia programy zoštíhľovania v rôznych organizačných útvaroch organizácie. Podporujú a koordinujú projekty neustáleho zlepšovania zamerané na dosiahnutie výrobnej efektívnosti, optimalizujú produktivitu pracovnej sily, generujú podnikovú inováciu a uskutočňujú transformačné zmeny, ktoré majú vplyv na činnosti a podnikové procesy, a podávajú správy o výsledkoch a pokroku vedeniu spoločnosti. Prispievajú k tvorbe kultúry neustáleho zlepšovania v spoločnosti a sú zodpovední za vývoj a odbornú prípravu skupiny odborníkov na zoštíhľovanie.

Alternatívne označenie

manažérka kaizenu

manažér pre neustále zlepšovanie

manažérka excelentnosti výroby

manažérka pre neustále zlepšovanie

špecialistka na neustále zlepšovanie

manažér excelentnosti prevádzky

manažérka excelentnosti procesov

manažér kaizenu

špecialista na neustále zlepšovanie

manažér excelentnosti procesov

manažér excelentnosti výroby

manažérka excelentnosti prevádzky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept