Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

manažér zoštíhľovania/ manažérka zoštíhľovania

Description

Code

2421.4

Description

Manažéri zoštíhľovania plánujú a riadia programy zoštíhľovania v rôznych organizačných útvaroch organizácie. Podporujú a koordinujú projekty neustáleho zlepšovania zamerané na dosiahnutie výrobnej efektívnosti, optimalizujú produktivitu pracovnej sily, generujú podnikovú inováciu a uskutočňujú transformačné zmeny, ktoré majú vplyv na činnosti a podnikové procesy, a podávajú správy o výsledkoch a pokroku vedeniu spoločnosti. Prispievajú k tvorbe kultúry neustáleho zlepšovania v spoločnosti a sú zodpovední za vývoj a odbornú prípravu skupiny odborníkov na zoštíhľovanie.

Alternatívne označenie

manažér excelentnosti prevádzky

manažér excelentnosti procesov

manažér excelentnosti výroby

manažérka excelentnosti prevádzky

manažérka excelentnosti procesov

manažérka excelentnosti výroby

manažér kaizenu

manažérka kaizenu

manažérka pre neustále zlepšovanie

manažér pre neustále zlepšovanie

špecialista na neustále zlepšovanie

špecialistka na neustále zlepšovanie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept