Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka záhradnej výroby

Description

Code

6113.2

Description

Riadiaci pracovníci záhradnej výroby plánujú výrobu, riadia podnik a podieľajú sa na produkcii.

Alternatívne označenie

koordinátorka rastlinnej výroby

koordinátor rastlinnej výroby

manažérka záhradníckej výroby

manažér záhradníckej výroby

riadiaca pracovníčka záhradnej výroby

riadiaci pracovník záhradnej výroby

špecialista v oblasti záhradníctva

špecialistka v oblasti záhradníctva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept