Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kreslič/kreslička vykurovacích, ventilačných, klimatizačných (a chladiacich )zariadení

Description

Code

3118.3.9

Description

Kresliči vykurovacích, ventilačných, klimatizačných (a chladiacich) zariadení vytvárajú, zvyčajne pomocou počítačových programov, prototypy a náčrty vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich systémov podľa technických údajov a informácií o vzhľade, ktoré im poskytujú inžinieri. Môžu vypracúvať návrhy všetkých druhov projektov, v rámci ktorých sa tieto systémy môžu využívať.

Alternatívne označenie

kreslič vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich zariadení

kreslička vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept