Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

registrátor/registrátorka v ZOO

Description

Code

2621.9

Description

Registrátori v ZOO sú zodpovední za udržiavanie rozličných záznamov týkajúcich sa zvierat a ich starostlivosti v rámci zoologických zbierok. Ide o historické, ako aj aktuálne záznamy. Sú zodpovední za zhromažďovanie záznamov do organizovaného a uznávaného systému vedenia záznamov. Vo väčšine prípadov to zahŕňa aj podávanie pravidelných správ v rámci regionálnych alebo medzinárodných informačných systémov o druhoch a/alebo ako súčasť riadených šľachtiteľských programov, t. j. registrátori v zoologických záhradách sú zvyčajne zodpovední za interné aj externé riadenie a inštitucionálne záznamy. Registrátori v ZOO často koordinujú prepravu zvierat v rámci danej zoologickej zbierky.

Alternatívne označenie

pracovník evidencie zvierat v ZOO

pracovníčka evidencie zvierat v ZOO

registrátorka v ZOO

registrátor v ZOO

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept