Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

geotechnik/geotechnička

Description

Code

3117.2

Description

Geotechnici zhromažďujú a spracovávajú vzorky hornín a pôdy na účely geomechanického testovania. Opisujú sa aj kvalitu horninovej hmoty vrátane štruktúry, diskontinuity, farby a zvetrávania. Geotechnici môžu merať veľkosť podzemných otvorov. Zozbierané informácie podľa potreby poskytujú geológom a inžinierom.

Alternatívne označenie

geotechnik

geotechnička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept