Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pouličný predavač/pouličná predavačka jedla

Description

Code

5212.1

Description

Pouliční predavači jedla predávajú potraviny, jedlá a výrobky na organizovaných vonkajších alebo vnútorných trhoviskách alebo na uliciach. Pripravujú jedlá v stánkoch. Pomocou predajných metód odporúčajú svoje produkty okoloidúcim.

Alternatívne označenie

pouličný predavač jedla

pouličná predavačka jedla

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept