Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

koordinátor/koordinátorka leteckej nákladnej dopravy

Description

Code

4323.1

Description

Koordinátori leteckej nákladnej dopravy riadia a koordinujú činnosti v oblasti nákladnej leteckej dopravy a na odbavovacej ploche. Posudzujú údaje o prichádzajúcich letoch a na základe nich plánujú pracovné činnosti. Riadia prípravu plánov na naloženie nákladu pre každý odlet a spolupracujú s dozorným personálom, aby zabezpečili potrebných pracovníkov a zariadenia na naloženie, vyloženie a manipuláciu leteckého nákladu a batožiny.

Alternatívne označenie

koordinátorka leteckej nákladnej dopravy

koordinátor leteckej nákladnej dopravy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept