Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rekreačný terapeut/rekreačná terapeutka

Description

Code

2269.9

Description

Rekreační terapeuti ponúkajú liečbu osobám, ktoré majú poruchy správania alebo podobný zdravotný stav. Používajú techniky a metódy, ako je umenie, hudba, zvieratá a tanec, na podporu, udržiavanie a obnovu pacientovho rozvoja a zdravia.

Alternatívne označenie

rekreačná terapeutka

rekreačný terapeut

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept