Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

špecialista/špecialistka na zneškodňovanie nevybuchnutej munície

Description

Code

0310.2

Description

Špecialisti na zneškodňovanie nevybuchnutej munície prehľadávajú priestory pomocou špeciálnych zariadení, ako sú detektory kovov, alebo pomocou cvičených zvierat zisťujú prítomnosť pozemných mín a bômb a odstraňujú výbušný materiál v súlade s bezpečnostnými predpismi. Po prehliadke a lokalizovaní mín a bômb ich zneškodnia, aby nedošlo k výbuchu, a pred ich odstránením zabezpečia vyčistenie priestoru.

Scope note

Includes marine minesweepers. Includes people working underwater.

Alternatívne označenie

vojenská pyrotechnička

vojenský pyrotechnik

špecialista na zneškodňovanie nevybuchnutej munície

špecialistka na zneškodňovanie nevybuchnutej munície

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept