Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

zákonný zástupca/zákonná zástupkyňa

Description

Code

3412.2

Description

Zákonní zástupcovia právne zastupujú maloleté deti, osoby s mentálnym postihnutím alebo nespôsobilé staršie osoby v osobnom živote. Spravujú majetok svojich zverencov, starajú sa o ich každodenné financie a pomáhajú im zabezpečovať zdravotné a sociálne potreby.

Alternatívne označenie

sociálna kurátorka

sociálny kurátor

zákonná zástupkyňa

zákonný zástupca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept