Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

špecialista/špecialistka v oblasti telekomunikácií

Description

Code

2153.1

Description

Špecialisti v oblasti telekomunikácií navrhujú, budujú, testujú a udržiavajú telekomunikačné systémy a siete vrátane rádiových a vysielacích zariadení. Analyzujú potreby a požiadavky zákazníkov, zabezpečujú, aby vybavenie spĺňalo predpisy, a pripravujú a predkladajú správy a návrhy o problémoch súvisiacich s telekomunikáciami. Špecialisti v oblasti telekomunikácií navrhujú a dohliadajú na poskytovanie služieb vo všetkých fázach, pričom vykonávajú dohľad nad inštaláciou a používaním telekomunikačného vybavenia a zariadení, pripravujú dokumentáciu a poskytujú odbornú prípravu zamestnancom spoločnosti po inštalácii nových zariadení.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternatívne označenie

inžinierka telekomunikačných systémov

inžinier telekomunikačných systémov

telekomunikačná odborníčka

telekomunikačný odborník

špecialista v oblasti telekomunikácií

špecialistka v oblasti telekomunikácií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept