Skip to main content

Show filters

Hide filters

podnikový školiteľ/podniková školiteľka

Description

Code

2424.2

Description

Podnikoví školitelia školia, odborne pripravujú zamestnancov podniku a vedú ich k tomu, aby sa učili a zdokonaľovali svoje zručnosti, schopnosti a znalosti v súlade s potrebami podniku. Rozvíjajú existujúci potenciál zamestnancov s cieľom zvýšiť ich efektívnosť, motiváciu, spokojnosť s prácou a zamestnateľnosť.

Alternatívne označenie

firemná školiteľka

firemný školiteľ

podniková školiteľka

podnikový školiteľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept