Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

predavač/predavačka zbraní a streliva

Description

Code

5223.7.1

Description

Predavači zbraní a streliva predávajú zbrane a strelivo na individuálne použitie v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavačka poľovníckych potrieb

predavačka zbraní a streliva

predavač poľovníckych potrieb

predavač zbraní a streliva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept