Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riaditeľ bane/riaditeľka bane

Description

Code

1322.1

Description

Riaditelia baní riadia, plánujú a koordinujú banskú činnosť. Majú zákonnú zodpovednosť za bezpečnosť a nesú zodpovednosť aj za vplyv na životné prostredie. Dohliadajú na nadobúdanie, inštaláciu, údržbu a skladovanie ťažobných zariadení a zariadení. Vedú a riadia bane podľa kódexu správania daného podniku.

Alternatívne označenie

manažér bane

manažérka bane

riaditeľ bane

riaditeľka bane

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept