Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zodpovedná osoba

Description

Code

2619.4

Description

Zodpovedné osoby zabezpečujú, aby bolo spracovanie osobných údajov v organizácii v súlade s normami ochrany údajov a s povinnosťami stanovenými v platných právnych predpisoch, ako je smernica GDPR. Vypracúvajú a vykonávajú politiku organizácie týkajúcu sa ochrany údajov a sú zodpovední za posudzovanie vplyvu ochrany údajov a riešia sťažnosti a žiadosti tretích strán a regulačných agentúr. Zodpovedné osoby vedú vyšetrovania potenciálnych porušení ochrany údajov, vykonávajú interné audity a fungujú ako kontaktné osoby v rámci organizácie pre akékoľvek záležitosti súvisiace so spracovaním osobných údajov. Zodpovedné osoby môžu vytvárať programy odbornej prípravy a poskytovať iným zamestnancom odbornú prípravu v oblasti postupov ochrany údajov.

Alternatívne označenie

právny poradca pre ochranu údajov

úradník pre ochranu údajov a bezpečnosť

poradkyňa pre ochranu údajov

úradník pre ochranu osobných údajov

expert na GDPR

úradníčka pre ochranu údajov a bezpečnosť

špecialistka na ochranu údajov

ochrana údajov kontrolóra

úradníčka pre ochranu práv a údajov

úradník pre ochranu práv a údajov

právna poradkyňa pre ochranu údajov

expertka na GDPR

špecialista na ochranu údajov

poradca pre ochranu údajov

úradníčka pre ochranu osobných údajov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept