Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

supervízor/supervízorka v jemnej mechanike

Description

Code

3122.4.14

Description

Supervízori v jemnej mechanike dozerajú na pracovníkov, ktorí skladajú zložité časti malých strojov, ako sú meracie alebo kontrolné mechanizmy, školia ich a riadia.

Alternatívne označenie

supervízorka v jemnej mechanike

supervízor v jemnej mechanike

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept