Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

pracovník/pracovníčka služieb v oblasti náhradnej starostlivosti

Description

Code

3412.4.6

Description

Pracovníci služieb v oblasti náhradnej starostlivosti poskytujú pomoc mentálne alebo fyzicky zneužívaným deťom, ktoré majú byť právne odlúčené od svojich rodičov. Umiestňovaním takýchto detí do vhodných rodín im zabezpečujú dobré životné podmienky.

Alternatívne označenie

pracovník služieb v oblasti náhradnej starostlivosti

pracovníčka služieb v oblasti náhradnej starostlivosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept