Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

lodník/lodníčka lode na pobrežný rybolov

Description

Code

6222.1

Description

Lodníci lodí na pobrežný rybolov prevádzkujú malé lode na pobreží a v jeho blízkosti. Organizujú, riadia a vykonávajú činnosti na palube a v strojovni. Lovia a konzervujú ryby alebo sa zapájajú do operácií v akvakultúre. Dodržiavajú bezpečnostné predpisy a vnútroštátne a medzinárodná zákony.

Alternatívne označenie

lodník lode na pobrežný rybolov

lodníčka lode na pobrežný rybolov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept