Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

veľkoobchodný sprostredkovateľ/veľkoobchodná sprostredkovateľka v oblasti rýb, kôrovcov a mäkkýšov

Description

Code

3324.4.12

Description

Veľkoobchodní sprostredkovatelia v oblasti rýb, kôrovcov a mäkkýšov poskytujú poradenstvo potenciálnym veľkoobchodným odberateľom a dodávateľom a zosúlaďujú ich potreby. Uzatvárajú obchody zahŕňajúce veľké množstvá tovaru.

Alternatívne označenie

veľkoobchodná sprostredkovateľka v oblasti rýb, kôrovcov a mäkkýšov

veľkoobchodný sprostredkovateľ v oblasti rýb, kôrovcov a mäkkýšov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept