Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka vo výrobe asfaltových zmesí

Description

Code

8114.1

Description

Operátori vo výrobe asfaltových zmesí získavajú suroviny ako piesok a kamene a obsluhujú mobilné zariadenia na ich prepravu do závodu. Obsluhujú automatizované stroje na drvenie a triedenie kameňa a zmiešavanie piesku a kameňa s asfaltovým cementom. Odoberajú vzorky na kontrolu kvality zmesi a zabezpečujú jej prepravu na stavenisko.

Alternatívne označenie

operátorka vo výrobe asfaltových zmesí

operátor vo výrobe asfaltových zmesí

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept