Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik/technička zdravotníckych pomôcok

Description

Code

3114.1.5

Description

Technici zdravotníckych pomôcok spolupracujú s inžiniermi zdravotníckych pomôcok pri navrhovaní, vývoji a výrobe lekársko-technických systémov, zariadení a systémov, ako sú kardiostimulátory, MRI prístroje či röntgenové zariadenia. Zostavujú, inštalujú, kontrolujú, upravujú, opravujú, kalibrujú lekársko-technické vybavenie a podporné systémy a vykonávajú ich údržbu. Technici zdravotníckych pomôcok sú zodpovední za operačnú pripravenosť, bezpečné používanie, hospodárnu prevádzku a primerané obstarávanie lekárskeho vybavenia a zariadení v nemocniciach.

Alternatívne označenie

technik pre zdravotnícke pomôcky

technička pre zdravotnícke pomôcky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept