Skip to main content

Show filters

Hide filters

finančný riaditeľ/finančná riaditeľka

Description

Code

1211.1

Description

Finanční riaditelia majú na starosti všetky záležitosti súvisiace s financovaním a investíciami spoločnosti. Riadia finančné operácie spoločností, ako sú aktíva, pasíva, vlastné imanie a peňažné toky, ktorých cieľom je zachovať finančné zdravie spoločnosti a operatívnu životaschopnosť. Hodnotia strategické plány spoločnosti z finančného hľadiska, zachovávajú transparentné finančné operácie pre daňové a audítorské orgány a na konci účtovného roka vytvárajú finančné výkazy spoločnosti.

Alternatívne označenie

finančná manažérka

finančná riaditeľka

finančný manažér

finančný riaditeľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept