Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kreslič/kreslička strojárskych výkresov

Description

Code

3118.3.11

Description

Kresliči strojárskych výkresov menia návrhy a nákresy inžinierov pre mechaniku na technické výkresy, v ktorých sú zahrnuté rozmery, spôsoby upevnenia a montáže a iné špecifikácie použité napríklad vo výrobných procesoch.

Alternatívne označenie

kreslička strojárskych výkresov

strojársky kreslič

kreslič strojárskych výkresov

strojárska kreslička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept