Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

softvér CADD

Description

Description

Počítačom podporovaný dizajn a tvorba (CADD) je používanie výpočtovej techniky na projektovanie a projektovú dokumentáciu. Softvér CAD nahrádza manuálne navrhovanie automatizovaným postupom.

Scope note

CADD software should be differentiated from computer-aided design (CAD) software. CADD systems are CAD systems with additional drafting features enabling the user to insert size annotations and other notes into a design.

URI – koncept