Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

produkčný dizajnér/produkčná dizajnérka

Description

Code

2654.1.5

Description

Produkční dizajnéri sú zodpovední za kompletný vzhľad (štýl, farby a miesta nakrúcania) televíznych programov, seriálov, filmov a reklám. Vytvárajú vizuálny koncept celej produkcie, ako napríklad výpravu, osvetlenie, kostýmy a uhly záberu kamery. Produkční dizajnéri spolupracujú s režisérom, návrhármi a dohliadajú na umelecké oddelenie. Takisto vytvárajú náčrty, kresby, uskutočňujú prieskum farieb a miest nakrúcania a radia režisérovi v oblasti rekvizít a usporiadania scény.

Alternatívne označenie

produkčná dizajnérka

produkčný dizajnér

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept