Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pracovník/pracovníčka služieb ústavnej starostlivosti o deti

Description

Code

3412.4.10

Description

Pracovníci služieb ústavnej starostlivosti poskytujú pomoc deťom s telesným alebo duševným postihnutím. Monitorujú ich vývoj a poskytujú im starostlivosť v priaznivom životnom prostredí. Pri návštevách spolupracujú s rodinami.

Alternatívne označenie

pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti

pracovníčka služieb ústavnej starostlivosti o deti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept