Skip to main content

Show filters

Hide filters

knihovník/knihovníčka archívu hromadných údajov

Description

Code

3433.2

Description

Knihovníci archívu hromadných údajov triedia, katalogizujú a uchovávajú knižnice digitálnych médií. Posudzujú a dodržiavajú metadátové normy pre digitálny obsah, aktualizujú zastarané údaje a staré systémy.

Alternatívne označenie

archivár digitálneho obsahu

archivárka digitálneho obsahu

digitálna archivárka

digitálny archivár

počítačová knihovníčka

počítačový knihovník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept