Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poradca/poradkyňa pre verejné financovanie

Description

Code

2412.10

Description

Poradcovia pre verejné financovanie radia jednotlivcom a podnikom o možnostiach financovania, ktoré poskytuje vláda. Analyzujú potreby klientov, konzultujú s nimi o finančných prostriedkoch, grantoch, dotáciách, o ktoré žiadajú, a pomáhajú pri podávaní žiadosti. Poradcovia pre verejné financovanie takisto zriaďujú verejnú správu grantov v organizáciách.

Alternatívne označenie

koordinátorka verejného financovania

poradca pre verejné financovanie

koordinátor verejného financovania

poradkyňa pre verejné financovanie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept