Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

biznis analytik/analytička

Description

Code

2421.1

Description

Biznis analytici skúmajú a chápu strategickú pozíciu podnikov a spoločností vo vzťahu k príslušným trhom a zainteresovaným stranám. Analyzujú a prezentujú svoje názory na to, ako môže spoločnosť z mnohých hľadísk zlepšiť svoju strategickú pozíciu a vnútornú štruktúru. Posudzujú potreby zmeny, metódy komunikácie, technológie, nástroje IT, nové normy a certifikácie.

Alternatívne označenie

biznis analytik

biznis analytička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept