Skip to main content

Show filters

Hide filters

operátor dát/operátorka dát

Description

Code

4132.1

Description

Operátori dát aktualizujú, uchovávajú a získavajú informácie uložené v počítačových systémoch. Zostavovaním a triedením informácií vkladajú do počítača zdrojové údaje, pri spracúvaní zdrojových dokumentov o zákazníkoch a účtoch kontrolujú chyby v údajoch a overujú uložené údaje o zákazníkoch a účtoch.

Alternatívne označenie

dátová operátorka

dátová registračná úradníčka

dátový operátor

dátový registračný úradník

operátor dát

operátorka dát

úradník zodpovedný za registráciu údajov

úradník zodpovedný za zápis údajov

úradníčka zodpovedná za registráciu údajov

úradníčka zodpovedná za zápis údajov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept