Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

pracovník/pracovníčka služieb domácej starostlivosti o mládež

Description

Code

3412.4.13

Description

Pracovníci služieb domácej starostlivosti o mládež poskytujú pomoc a podporu mladým ľuďom s náročnými citovými potrebami, ktoré sa prejavujú v ich problémovom správaní. Podporujú mladých dospelých s poruchami učenia, ktorí majú problémy v škole, podnecujú ich k domácim prácam a pomáhajú im prevziať zodpovednosť.

Alternatívne označenie

pracovník služieb domácej starostlivosti o mládež

pracovníčka služieb domácej starostlivosti o mládež

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept