Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pomocný lodný inžinier/pomocná lodná inžinierka

Description

Code

7233.3

Description

Pomocní lodní inžinieri pomáhajú hlavnému lodnému technikovi pri kontrole prevádzky a pri údržbe pohonných zariadení, strojov a pomocného vybavenia lode. Spolupracujú v oblasti bezpečnosti, prežitia a zdravotnej starostlivosti na palube, pričom dodržiavajú vnútroštátne a medzinárodné normy.

Alternatívne označenie

pomocný lodný inžinier

pomocná lodná inžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept