Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

odborný referent/odborná referentka pre migračnú politiku

Description

Code

2422.12.9

Description

Odborní referenti pre migračnú politiku vypracúvajú stratégie na integráciu utečencov a žiadateľov o azyl a politiky zamerané na tranzit osôb z jedného štátu do druhého. Ich cieľom je zlepšiť medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v oblasti prisťahovalectva, ako aj efektívnosť postupov v oblasti prisťahovalectva a integrácie.

Alternatívne označenie

odborná referentka pre migračnú politiku

odborný referent pre migračnú politiku

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept