Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vedecký pracovník/vedecká pracovníčka v oblasti komunikácie

Description

Code

2632.1.1

Description

Vedeckí pracovníci v oblasti komunikácie skúmajú rôzne aspekty plánovania, získavania, tvorby, organizovania, udržiavania, používania, vyhodnocovania a výmeny informácií prostredníctvom verbálnej alebo neverbálnej komunikácie. Skúmajú interakcie medzi skupinami, jednotlivcami a jednotlivcami s technológiami (roboty).

Alternatívne označenie

vedecká pracovníčka v oblasti komunikácie

vedecký pracovník v oblasti komunikácie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept