Skip to main content

Show filters

Hide filters

správca domácnosti/správkyňa domácnosti

Description

Code

5152.2

Description

Správcovia domácností majú na starosti všetky domáce činnosti v súkromnom dome. Vykonávajú dohľad a plnia úlohy podľa potrieb svojho klienta, akými sú varenie, upratovanie, starostlivosť o deti a záhradu. Objednávajú zásoby a zodpovedajú za výdavky z pridelených prostriedkov. Správcovia domácnosti môžu vykonávať dohľad nad personálom vo veľkých domácnostiach a dávať im pokyny.

Alternatívne označenie

správca domácnosti

správkyňa domácnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

Narrower occupations

zručnosti / kompetencie

URI – koncept