Skip to main content

Show filters

Hide filters

farmaceut/farmaceutka

Description

Code

2262.1

Description

Farmaceuti pripravujú, vydávajú a predpisujú lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Poskytujú klinické informácie o liekoch, oznamujú predpokladané nežiaduce účinky a poskytujú pacientom individuálnu pomoc. Farmaceuti podľa danej receptúry pripravujú a testujú lieky v laboratóriách a skladujú, uchovávajú a distribuujú ich.

Scope note

Includes people performing local or national public health campaigns.

Alternatívne označenie

farmaceut

farmaceutka

farmaceutka špecialistka v lekárenstve

farmaceut špecialista v lekárenstve

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept