Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka

Description

Code

3412.4

Description

Sociálni pracovníci poskytujú podporu a pomáhajú ľuďom s opatrovateľskými službami. Pomáhajú ľuďom žiť plnohodnotný život v spoločnosti. Pomáhajú novorodencom, deťom, adolescentom, dospelým a starším ľuďom. Venujú sa duševným, sociálnym, citovým a telesným potrebám sociálnych klientov. Pracujú v širokej škále prostredí s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a spoločenstvami.

Alternatívne označenie

sociálna pracovníčka

sociálny pracovník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept