Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

veľkoobchodný sprostredkovateľ/veľkoobchodná sprostredkovateľka v oblasti skla a porcelánu

Description

Code

3324.4.5

Description

Veľkoobchodní sprostredkovatelia v oblasti skla a porcelánu poskytujú poradenstvo potenciálnym veľkoobchodným odberateľom a dodávateľom a zosúlaďujú ich potreby. Uzatvárajú obchody zahŕňajúce veľké množstvá tovaru.

Alternatívne označenie

veľkoobchodná sprostredkovateľka v oblasti skla a porcelánu

veľkoobchodný sprostredkovateľ v oblasti v oblasti skla a porcelánu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept