Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

lobista/lobistka

Description

Code

2432.8

Description

Lobisti plnia funkciu zástupcov na účely presadzovania klientových cieľov. Usilujú sa presvedčiť zákonodarné orgány a tvorcov politiky, aby vykonávali zákony alebo právne predpisy v súlade so želaniami klienta a rokovali so stranami s potenciálne protichodnými záujmami. Plnia analytické a výskumné úlohy s cieľom zabezpečiť, aby sa klientove zámery vhodným spôsobom prezentovali príslušným stranám. Takisto konzultujú s klientmi ich ciele a politiky.

Alternatívne označenie

lobista

lobistka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept